Tuesday, 01/12/2020 - 11:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THPT LÂM THAO - ĐOÀN KẾT - HỮU NGHỊ - VÀ HỢP TÁC

Thầy và Trò trường THPT LÂM THAO HÀO HỨNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG HỨA HỆN TẠO NÊN MỘT SỰ THÀNH CÔNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019

Thầy và Trò trường THPT LÂM THAO HÀO HỨNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG HỨA HỆN TẠO NÊN MỘT SỰ THÀNH CÔNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019Thầy và Trò trường THPT LÂM THAO HÀO HỨNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG HỨA HỆN TẠO NÊN MỘT SỰ THÀNH CÔNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019:

Cô Nguyễn Thị Thu Lan đánh hồi trống báo hiệu năm học mới năm học 2018 - 2019 

Tập thể giáo viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ các cấp.

Thầy và Trò trường THPT LÂM THAO HÀO HỨNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG HỨA HỆN TẠO NÊN MỘT SỰ THÀNH CÔNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019Thầy và Trò trường THPT LÂM THAO HÀO HỨNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG HỨA HỆN TẠO NÊN MỘT SỰ THÀNH CÔNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019:Thầy và Trò trường THPT LÂM THAO HÀO HỨNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG HỨA HỆN TẠO NÊN MỘT SỰ THÀNH CÔNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019Thầy và Trò trường THPT LÂM THAO HÀO HỨNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG HỨA HỆN TẠO NÊN MỘT SỰ THÀNH CÔNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019:

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website