Trường THPT Lâm Thao - Thị Trấn - Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

ĐTDĐ: 0915.254.013